Archiwa tagu: .NET Core

CQRS w prostym wydaniu

Czy CQRS to tylko pattern dla wielkich projektów? Oczywiście jeśli chcielibyśmy wdrożyć wszystkie komponenty, zastosować DDD razem z agregatami, sagami oraz dołożyć do tego jeszcze Event Sourcing to tak, być może byłoby to zbyt dużym skomplikowaniem w szczególności jeśli nasz system to głównie CRUD-y.

Jednak zastanówmy się, w wielu systemach można spotkać wykorzystanie wzorca Repository, który właśnie świetnie sprawdza się przy CRUD-ach. Czy przechowujesz implementację dostępu do encji właśnie w repozytorium? Czy w metodach wykonujących zapytania do bazy wykorzystujesz wiele encji, robisz złączenia itp? Jeśli tak może warto zastanowić się na rozdzieleniem operacji zapisu (Create, Update, Delete) od operacji odczytu? Ile widzieliśmy już metod gdzie LINQ ciągnie się przez kilkadziesiąt linii tworząc niepotrzebne skomplikowanie w naszym kodzie (widziałem też LINQ na 300 linii ale wolałbym o nim nie pamiętać :)). Niejednokrotnie patrząc w profilerze jak wygląda zapytanie wygenerowane przez Entity Framework można się złapać za głowę. Tak jak bardzo lubię EF, tak jestem zdania, że Framework ten nie służy kompletnie do robienia zapytań do bazy danych, owszem jeśli chcemy pobrać dane jednej encji jasne jest to świetne narzędzie ale w innych przypadkach nie jest to odpowiednie rozwiązanie.

Tak więc dlaczego w tak wielu projektach wykorzystuje się Entity Framework również do operacji odczytu danych z bazy. Myślę, że jest to kwestia podejścia albo dla wielu osób może się to wydawać po prostu naturalnym rozwiązaniem. Jednak czy poprawnym? Zróbmy prostą rzecz podzielmy nasze Repository na dwa obiekty, jeden wykorzystujący EntityFramework do zapisu, drugi wykorzystujący czystego SQL-a do odczytu z metodami zwracającymi DTO. Wiem, że SQL przestał być ostatnio w modzie ale spróbujmy moim zdaniem warto :).

Testową implementację wykonam w ASP .NET Core. Aby nie odstraszać do końca czytelników nie będę robił ręcznie mapowań z SQL, wykorzystam do tego małą i przyjemną bibliotekę Dapper. Jest to Micro ORM, czy też jak kto woli Object Mapper. Dapper po dodaniu referencji do naszego projektu rozszerza nam System.Data.IDbConnection o dodatkowe metody, które możemy wykorzystać do wykonywania zapytań do DB. Dzięki czemu w łatwy sposób integruje się z generyczną warstwą dostępu do danych oferowaną przez .NET. Przejdźmy więc do implementacji :).

Na początek tworzę nową klasę, nazwałem ją  testowo ProductQueryService, jako, że na potrzeby artykułu będziemy robić zapytania do jakiś testowych produktów w mojej bazie danych:

W kodzie widać, że wstrzykiwany jest delegat Func, pod którym ukryta jest fabryka połączeń IDbConnection. Oczywiście jeśli chcesz możesz tu wstrzykiwać konkretną fabrykę lub też konkretne połączenie, np. SqlConnection. Tak wygląda konfiguracja w kontenerze Dependency Injection:

Idąc dalej mamy metodę, która zwraca nam kolekcję DTO produktu, a w niej wywołanie widoku SQL z użyciem metody Query dostarczanej przez bibliotekę Dapper, który to automatycznie wykonana za nas mapowanie na DTO, warunek jest jeden nazwy właściwości muszę być identyczne jak nazwy kolumn zwracane z SQL. Jeśli jest taka potrzeba możemy dodać aliasy do kolumn bezpośrednio w SQL-u. Oczywiście trzymanie SQL-a bezpośrednio w kodzie nie jest dobrym pomysłem ale na potrzeby testowe wystarczy, w przyszłości postaram się dodać post o dobrym sposobie trzymanie SQL-i w projekcie :). Widok GetProducts w bazie jest bardzo prosty:

Natomiast samo wywołanie naszego serwisu Query w kontrolerze wygląda tak:

Jak widać wynik zapytania trzeba jeszcze zmapować do odpowiedniej postaci. Jako, że naszym celem jest zwrócić listę produktów wraz z nazwami kategorii dla każdego z produktów trzeba wykonać kilka dodatkowych kroków. Jest to oczywiście pewna niedogodność w porównaniu z np. Entity Framework. Jednak największą zaletą Dappera jest wydajność, według strony https://github.com/StackExchange/Dapper jest prawie tak szybki jak za pomocą SqlDataReader:

Na koniec chciałbym jeszcze pokazać możliwość parametryzacji zapytań. Dodałem przykładową metodę, która na podstawie ID wybierze z naszego widoku tylko rekordy o podanym ID:

Klasa GetProductsById to proste DTO zawierające jedną właściwość. Jak widać powyżej Dapper pozwala na przekazanie obiektu z parametrami, automatycznie przypisując wartości właściwości do parametrów w SQL, warunek jest ten sam nazwy muszą się zgadzać! W SQL-u mamy parametr @Id, który odpowiada właściwości w DTO:

Na sam koniec wywołanie z kontrolera, jak widać nasze DTO jest zmapowane z parametrem podanym w URL:

Oczywiście przedstawiony przykład jest bardzo prosty i ktoś mógłby powiedzieć, że to samo można osiągnąć w EF robiąc dwa razy Include. Jednak to nie o to chodzi. Po pierwsze rozdzielając repozytorium na dwa obiekty rozdzielamy odpowiedzialności. Dzięki czemu np. jeśli będzie potrzeba dodania kolumny nie musimy nic zmieniać w samym modelu Entity. Model warstwy odczytu może żyć niezależnie, być rozwijany przez inny zespół czy też być optymalizowany tylko pod konkretne zapytania. Czy też jeśli będzie taka potrzeba możemy korzystać nawet z osobnej bazy danych!

Myślę, że w każdym nawet małym projekcie warto zastanowić się nad rozdzieleniem warstwy DAL na Command i Query, w przedstawionym przeze mnie przykładzie starałem się pokazać, że nie wymaga to aż takiego dużego nakładu pracy, a dzięki temu zachowujemy porządek w kodzie, jeśli nasz projekt w przyszłości się rozrośnie nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować kolejne z technik CQRS. Przykładowy projekt znajdziecie na GitHubie.